IDImageNameCategoryShort DescriptionPriceMinAction
81542 6" x 6" - Kraft Tab Locking Stay Flats 6" x 6" - Kraft Tab Locking Stay Flats

6" x 6" - (200/case)

$51.001
81544 6" x 8" - Kraft Tab Locking Stay Flats 6" x 8" - Kraft Tab Locking Stay Flats

6" x 8" - (100/case)

$24.001
81546 7" X 9" - Kraft Tab Locking Stay Flats 7" X 9" - Kraft Tab Locking Stay Flats

7" x 9" - (100/case)

$39.001
81548 9" x 11-1/2" - Kraft Tab Locking Stay Flats 9" x 11-1/2" - Kraft Tab Locking Stay Flats

9" x 11-1/2" - (100/case)

$37.001
81550 9-3/4" x 12-1/4" - Kraft Tab Locking Stay Flats 9-3/4" x 12-1/4" - Kraft Tab Locking Stay Flats

9-3/4 x 12-1/4" - (100/case)

$40.001
81552 11" x 13-1/2" - Kraft Tab Locking Stay Flats 11" x 13-1/2" - Kraft Tab Locking Stay Flats

11" x 13-1/2" - (100/case)

$47.001
81554 11" x 16" - Kraft Tab Locking Stay Flats 11" x 16" - Kraft Tab Locking Stay Flats

11" x 16" - (100/case)

$57.001
81556 12-3/4" x 15" - Kraft Tab Locking Stay Flats 12-3/4" x 15" - Kraft Tab Locking Stay Flats

12-3/4" x 15" - (100/case)

$55.001
81558 13" x 18" - Kraft Tab Locking Stay Flats 13" x 18" - Kraft Tab Locking Stay Flats

13" x 18" - (100/case)

$61.001
81560 17" x 21" - Kraft Tab Locking Stay Flats 17" x 21" - Kraft Tab Locking Stay Flats

17" x 21" - (50/case)

$47.001
81562 18" x 24" -  Kraft Tab Locking Stay Flats 18" x 24" - Kraft Tab Locking Stay Flats

18" x 24" - (50/case)

$66.001
81564 20" x 27" - Kraft Tab Locking Stay Flats 20" x 27" - Kraft Tab Locking Stay Flats

20" x 27" - (50/case)

$87.001
81566 22" x 27" - Kraft Tab Locking Stay Flats 22" x 27" - Kraft Tab Locking Stay Flats

22" x 27" - (50/case)

$100.001